Istota HACCP

System HACCP czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny to system, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności a zatem ochrona konsumenta. Podstawowe definicje dotyczące systemu zostały określone w Kodeksie Żywnościowym FAO/WHO (Codex Alimentarius), w Dyrektywie 93/43/EEC w sprawie higieny środków spożywczych, a w prawodawstwie polskim w ustawie z 11.05.2001 roku

o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (DZ. U. 2001, Nr 63, poz. 634). Przewodnik Codex Alimentarius podaje następującą definicję HACCP HACCP jest systemem, który identyfikuje, ocenia i kontroluje (opanowuje) zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności i opiera się na siedmiu następujących zasadach:

a) ZASADA 1: Przeprowadzenie analizy zagrożeń b) ZASADA 2: Ustalenie Krytycznych Punktów Kontrolnych- CCP c) ZASADA 3: Ustalenie granicznych wartości krytycznych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>