Handel zagraniczny Unia Europejska – NAFTA

Struktura handlu zagranicznego krajów Unii Europejskiej z krajami NAFTA i MERCOSUR był dotychczas dość stabilny asortymentowo. Poza tradycyjnymi towarami stanowiącymi specyfikę handlu krajów zarówno europejskich i amerykańskich, wymianę handlową rozszerzono o usługi (telekomunikacja i internet), a także o wymianę nowych programów

i licencji. W wymianie wielu tradycyjnych towarów występują incydentalne konflikty, w których międzynarodowe korporacje ubiegają się o pomoc władz administracyjnych i rządów a czasem dochodzi do konfliktów na forum międzynarodowych organizacji handlowych (WTO). Dla przykładu w sektorze rolniczym i przetwórczym: – konflikty bananowe, – francuskie wina na rynku USA, – kukurydza i soja modyfikowana przez producentów amerykańskich, – drób amerykański, – zaskarżenie przez USA subwencji Unii Europejskiej dla produkcji na forum WTO.

W sektorze przemysłowym: – konflikt dotyczący produkcji Microsoftu w oprogramowaniu, zastosowanie europejskich wymogów technicznych. W stosunku do Microsoftu zostały zastosowane sankcji karne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>