Handel produktami

c) posiadane przewagi można wykorzystać najbardziej efektywnie w ramach własnej korporacji w formie transakcji wewnętrznych, tj. redukcji kosztów transakcyjnych, kontroli dostaw i sprzedaży czynników wytwórczych, zarządzania produkcją oraz dostawami i finansami korporacji (internalization).

W przypadku występowania jedynie przewagi własnościowej korporacje międzynarodowe realizują ją w formie bezpośredniego eksportu na penetrowane rynki, a gdy dodatkowo ujawnia się czynnik korzystnej lokalizacji, decydują się na powiązania umowne z partnerem miejscowym, np. w formie sprzedaży licencji.

Handel produktami jest efektywną drogą transferu technologii. Ta drogą kraje importujące nabywają niezbędną wiedzę poprzez „zwrotne projektowanie” lub naśladownictwo dóbr importowanych. Kraje uprzemysłowione uprawiają w szerszym zakresie handel wewnątrzgalęziowy, który odgrywa znacznie większą rolę w transferze technologii niż handel międzygałęziowy, pozostający domeną krajów rozwijających się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>