Handel dobrami z kategorii high-tech

W pięciu z ośmiu analizowanych krajów zagraniczne inwestycje bezpośrednie były dotychczas ważnym kanałem transferu technologii

-1 wpływały na wzrost wydajności firm. W krajach tych ZIB przyczyniały się do rozwoju firm i wzrostu ich produktywności o 0,5- 0,7 punktu procentowego, a w Rumunii nawet o 1,1 % (głównie ze względu na niski ogólny poziom produktywności firm w tym kraju). Brak omawianej zależności odnotowano w Słowacji i na Węgrzech. W przypadku tych krajów mogło to być to wynikiem słabego materiału statystycznego, jakim dysponowali badacze.

Handel dobrami z kategorii high- tech okazał się ważnym kanałem pozyskiwania technologii dla firm słoweńskich. Dotyczyło to firm wykorzystujących technologię zarówno w mniejszym, jak i większym stopniu. Z kolei w Czechach import zaawansowanych technologicznie wyrobów i półproduktów miał znaczenie głównie dla firm działających w sektorze high- tech. Taka sama korelacja była charakterystyczna również dla Polski i Rumunii. Dla pozostałych krajów nie udowodniono istnienia omawianej zależności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>