HACCP JAKO SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bez względu na to, do jakiego stopnia system korzystania z dostępnej pomocy finansowej z UE jest nieudolny, to i tak środki te są lepsze niż żadne. Polsce jest potrzebna pomoc na rozwój gospodarczy, dzięki czemu stanie się krajem o pełnym członkostwie.

HACCP JAKO SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI INTEGRUJĄCY POLSKĘ Z INNYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII Europejskiej

Ważnym obszarem integracji Polski z pozostałymi krajami Unii Europejskiej jest branża spożywcza. Proces interprecyjny wymaga od polskich prawodawców i przedsiębiorców dużo wysiłku zarówno intelektualnego, jak i ekonomicznego.

Celem niniejszego referatu jest prezentacja istoty systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego HACCP, jego uwarunkowań w UE i w Polsce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>