Gospodarka światowa

Gospodarka światowa definiowana jest jako zbiór krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, głównie przedsiębiorstw i instytucji rynkowych, połączonych ze sobą przez system powiązań w zakresie handlu i innych form współpracy, lecz działających w ramach państw i ich ugrupowań, oddzielonych od siebie granicami politycznymi . Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej daje większe możliwości rozwoju naszej gospodarki ze względu na zwiększenie potencjalnego rynku odbiorców wytworzonych w Polsce dóbr i usług.

Wspólny rynek powstał w wyniku procesu scalania gospodarek państw Unii Europejskiej i tworzenia z nich jednego organizmu gospodarczego przez usuwanie ograniczeń w przepływie towarów i czynników wytwórczych oraz tworzenia podobnych warunków konkurencji . Wspólny rynek to porozumienie, w którym państwa członkowskie znoszą w stosunkach wzajemnych ograniczenia w obrocie dobrami i usługami, prowadzą wspólną politykę handlową wobec krajów trzecich oraz

wprowadzają nieskrępowany ruch czynników produkcji (pracy i kapitału) wewnątrz ugrupowania3. Początki działalności wspólnego rynku notuje się na 1993 rok. Od tego momentu przedsiębiorstwa działające na obszarze wspólnego rynku miały większe możliwości wejścia na nowe lynki. Wspólny rynek daje możliwości wzrostu wymiany handlowej, głównie na skutek wzrostu eksportu dóbr i usług. Eksport jest siłą napędową każdej gospodarki, ponieważ jego wzrost sygnalizuje poprawę sytuacji gospodarczej w danym kraju, w tym przede wszystkim poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>