Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnych

c) EAGGF (European Agriculture Guidance and Guarantee Fund) – Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnych. Cele tego funduszu skupiają się przede wszystkim na finansowaniu działań dotyczących obszarów wiejskich. Można tu wymienić np. polepszenie struktur obowiązujących w gospodarstwach rolnych, pobudzanie produkcji, promocja walorów naturalnych regionów – 13,8% (1055,0 min euro),

d) FIFG (Financial Instrument for Fishieries Guidance) – Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa. Finansuje on działania dotyczące restrukturyzacji gospodarki rybnej i upraw wodnych państw Wspólnoty

– 2,4% (178,6 min euro). Do funduszy przedakcesyjnych zaliczamy program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (Program PHARE), gospodarstw rolnych (Program SAPARD), oraz ochronę środowiska i infrastrukturę (Program ISPA).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>