Category Europa

Polityka strukturalna

a w szczególnych przypadkach może sięgać również 85% wartości projektu. Jak wynika z treści rysunku 4, również program ISPA dla Polski jest stosunkowo największy, jeśli chodzi o wysokość wyasygnowanych środków.

Reasumując dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem polityki regionalnej należy pod jej adresem skierować kilka zaleceń. Chodzi głównie, aby:

Czytaj całość

Niski poziom sprawności państwa

Niski poziom sprawności państwa widoczny jest w czterech wymiarach: społecznym, politycznym, ekonomicznym i administracyjnym. W wymiarze społecznym niska sprawność wyraża się wysokim poziomem konfliktów i napięć, dramatycznie niskim poziomem akceptacji działań rządu i brakiem zrozumienia dla działań, których celem jest modernizacja państwa i skuteczne jego reformowanie.

Czytaj całość