Ekspansywne założenia Unii

Ekspansywne założenia Unii zmierzające do integrowania nowych kandydatów Europy południowo-wschodniej takich jak Turcja – 67 min ludności, Rumunia – 22 min ludności, Bułgaria – 8 min ludności, a w przyszłości również Ukraina i Białoruś liczących razem 65 min ludności objęłyby współpracą gospodarczą prawie całą Europę, co wpłynęłoby w dużym stopniu na dotychczasowe ustalenia polityki finansowej Unii zwłaszcza w dziedzinie budżetu i dotacji rolniczej.

Unia Europejska zmierza do stworzenia sił szybkiego reagowania obok ugrupowania wojskowego NATO, co zmieniłoby w sensie organizacyjnym i politycznym charakter tego ugrupowania integracyjnego. Unia Europejska podejmuje także działania, które mają na celu przeciwdziałanie ekspansji

USA na pozostałych iynkach świata jak również ochronę rynku UE, czemu służą porozumienia o współpracy gospodarczej i technicznej zawarte w okresie 1990-2004.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>