Ekspansywna polityki Unii Europejskiej

Niektóre kraje jak Argentyna, Brazylia, Wenezuela występują do rządu amerykańskiego o złagodzenie kontyngentów towarowych w stosunku do towarów rolnych, surowców i towarów przemysłowych.

Niewątpliwie to przedsięwzięcie, którego inicjatorem było USA, ma wielkie znaczenie dla samej gospodarki amerykańskiej, lecz również wprowadzi kontrolę nad importem towarów przez kraje członkowskie.

Ma to być przeciwwagą dla ekspansywnej polityki Unii Europejskiej (wobec zawarcia umów z 1998 r. z krajami Ameryki Łacińskiej w Rio de Janeiro o współpracy gospodarczej, technicznej i naukowej oraz umowy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>