Efekty spillovers

Pierwotny transfer technologii uruchamia wtórny i zazwyczaj różnokierunkowy proces dyfuzji innowacji do sfery gospodarki miejscowej w formie migracji siły roboczej, która przeszła praktykę zawodową

-1 szkolenia w korporacji oraz ustanowienie tzw. pionowych związków biznesowych ze sprzedającymi i nabywcami oraz związków poziomych z przedsiębiorstwami w branży w formie konkurencji i naśladowania przez firmy miejscowe.

Innym ważnym walorem transferu technologii w formie BIZ są relatywnie niskie koszty wdrożenia technologii w porównaniu do wariantu jej samodzielnego rozwijania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>