Dotychczasowy rozwój współpracy w świetle teorii lokalizacji

Współpraca międzynarodowa. Jeśli na rozwój współpracy gospodarczej Polski z krajami sąsiedzkimi spojrzeć z punktu widzenia dotychczasowego dorobku teorii lokalizacji działalności gospodarczej (a zatem niejako „z punktu widzenia lotu ptaka”) widać wyraźnie, że Polska nie należała właściwie nigdy do potentatów jeśli chodzi o stopień zaangażowania w międzynarodowym podziale pracy,

o czym decydowało z kolei wiele różnorodnych czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. Nie stała się też takim potentatem w okresie transformacji. Znalazła się natomiast wyraźnie w sferze wpływów gospodarczych swoim największych sąsiadów, zwłaszcza Niemiec oraz – choć w mniejszym stopniu – Rosji, co nie może dziwić chociażby z tego powodu, że te kraje odgrywają nadal istotną choć zróżnicowaną rolę w międzynarodowej wymianie gospodarczej oraz w kształtowaniu międzynarodowego porządku gospodarczego. Z tych punktów widzenia Niemcy i Rosja zdecydowanie dominują nad pozostałymi krajami sąsiedzkimi Polski (por. tabl. 1)

Polska jako kraj o relatywnie niskim poziomie rozwoju gospodarczego, z zacofaną wręcz szeroko rozumianą infrastrukturą gospodarczą a także kraj

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>