Deutsche Bundesbank

relatywnie niskim stopniu zaangażowania w międzynarodowym. 1 europejskim podziale pracy (0,78% – eksportu światowego i 1,74% – eksportu krajów Europy w 2002 roku) nie pełnił dotychczas – bo nie może pełnić – roli kraju wiążącego czy też cementującego rozwój handlu i szerzej rozumianych powiązań gospodarczych między krajami Europy Zachodniej

i Europy Środkowo – Wschodniej. Ta grupa krajów (w tym Polska) ciążą dotychczas do gospodarki dotychczasowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza do gospodarki Niemiec. Świadczą o tym m.in.

wskaźniki konwergencji strukturalnej z aktualnymi krajami UE opracowane przez Deutsche Bundesbank, z których wynika dodatkowo, że stopień owej konwergencji jest w przypadku Polski niższy niż w przypadku Węgier

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>