Certyfikacja

Europejskiej czy np. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, oceny zewnętrznej dokonują często kwalifikowani audytorzy klientów. Weryfikacja systemu HACCP wykonana przez klienta opiera się nie tylko na weryfikacji prawidłowości realizacji wymagań obowiązującego prawa, ale może odnosić się do wymagań specjalnych, zawartych np. w umowie z klientem. Często klient dokonuje weryfikacji systemu HACCP przez stronę trzecią tj. niezależną jednostkę certyfikującą lub nakłada na swego dostawcę wymóg uzyskania takiego certyfikatu.

Certyfikacja w tym kontekście to formalne zapewnienie niezależnej jednostki, że system bezpieczeństwa (HACCP) spełnia warunki określone w odpowiednich normach lub innych przepisach prawnych.

Istnieją dwa zasadnicze argumenty za przeprowadzeniem auditu certyfikacyjnego HACCP: a) Uzyskanie certyfikatu zwiększa zaufanie obecnych i potencjalnych odbiorców, zapewnia, że dany produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Umiejętne wykorzystanie faktu posiadania certyfikatu HACCP może przyczynić się do zwiększenia obrotów przedsiębiorstwa, staje się skutecznym narzędziem marketingowym.

One comment to Certyfikacja

  • klasso  says:

    UE nawymysla tych certyfikatow, a my potem cierpimy :/

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>