Celem międzynarodowego przepływu kapitału jest

Celem międzynarodowego przepływu kapitału jest przynoszenie zysku jego właścicielowi. W międzynarodowych przepływach kapitałowych chodzi z jednej strony o przepływy kapitału pożyczkowego, z drugiej zaś

o przepływy kapitału produkcyjnego. Kapitał pożyczkowy to wymieniane w skali międzynarodowej wkłady gotówkowe oraz różnego rodzaju papiery wartościowe z wyłączeniem akcji. Z kolei kapitał produkcyjny występuje w obrocie międzynarodowym w formie inwestycji portfelowych lub inwestycji bezpośrednich.

Inwestycje portfelowe polegają na zakupie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych zagranicznych przedsiębiorstw w celu osiągnięcia dochodu, który jest zazwyczaj przesyłany do kraju macierzystego w formie procentów i dywidend.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>