Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) a transfer technologii

Warunki podejmowania inwestycji zagranicznych przez korporacje ponadnarodowe znajdują objaśnienie na gruncie paradygmatu OLI, tj. teorii produkcji międzynarodowej H. Dunninga . Korporacje podejmują mianowicie bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jeżeli spełnione są jednocześnie trzy warunki:

a) posiadają komparatywne przewagi konkurencyjne (atuty) na danym rynku wynikające z posiadanych zasobów materialnych, własności intelektualnej, organizacji, zarządzania i marketingu, kapitału finansowego i ludzkiego (ownership),

b) kraj inwestycji oferuje atrakcyjne walory lokalizacyjne, tj. miejscowe zasoby naturalne i utworzone, zdolności technologiczne, wielkość i chłonność rynków, ceny, wydajność, koszty, infrastrukturę transportową i telekomunikacyjną, system i egzekucję prawa (location),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>