BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE A RYNEK PRACY

W warunkach globalizacji coraz większa część światowych zasobów siły roboczej jest zaangażowana w warunkach, które konkurują lub są powiązane

– przez handel międzynarodowy i międzynarodową produkcję – z działalnością gospodarczą podejmowaną w innych krajach . Taka sytuacja implikuje, że narodowe rynki pracy stają się coraz bardziej współzależne. Zadanie polityki gospodarczej polega nie tylko na reakcji na zmiany zachodzące w gospodarce narodowej, lecz także na dostosowaniu się do zmieniających się warunków w gospodarce światowej.

Inwestycje zagraniczne napływające do danej gospodarki krajowej są dla niej dodatkowym źródłem zasilania niwelującym lukę miedzy wielkością krajowych inwestycji a rzeczywistym zapotrzebowaniem na nie. Rozróżniamy dwa rodzaje długoterminowych lokat kapitału dokonywanych w danym kraju przez obcokrajowców: pośrednie lokaty kapitałowe zwane inwestycjami portfelowymi (PIZ) i bezpośrednie lokaty kapitałowe zwane inwestycjami bezpośrednimi (BIZ).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>