Bezpośrednia wymiana siły roboczej

Bezpośrednia wymiana siły roboczej miała miejsce właściwie prawie wyłącznie w stosunkach gospodarczych z Niemcami, przy czym Polska była eksporterem netto tego czynnika wytwórczego. W stosunkach z innymi krajami, zwłaszcza z krajami Wschodu, chodziło głównie o relatywnie niewielkie okresowe imigracje zarobkowe, niejednokrotnie z nielegalnym podejmowaniem pracy. Znacznie większe znaczenie miał osobowy ruch graniczny, którego intensywność była w kilku ostatnich latach stosunkowo największa na zachodniej i południowej granicy Polski (por. tabl. 18)

Bezpośrednie przepływy kapitału między Polską i krajami sąsiedzkimi miały marginesowe w sumie znaczenie i to nie tylko w odpowiednich przepływach światowych, ale także na kontynencie europejskim. Wręcz śladowe znaczenie miały w szczególności bezpośrednie inwestycje zagraniczne Polski w tych krajach, zwłaszcza w krajach graniczących z Polską od Południa i od Wschodu. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski stanowiła na początku bieżącego wieku ułamki procenta ogólnej wartości inwestycji w bardziej rozwiniętych krajach (np.

-0, 05% w przypadku Słowacji), ale już od 1% do 2,0% odpowiednio w przypadku Ukrainy i Litwy. W każdym razie we wszystkich krajach sąsiedzkich Polski lokowany był głównie kapitał pochodzący z najwyżej rozwiniętych gospodarczo krajów świata, w tym głównie kapitał pochodzący z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>