Audyt certyfikacyjny

b) Zarówno audit certyfikacyjny, jak i przeprowadzane w późniejszym czasie audity okresowe są znakomitym sposobem realizacji szóstej zasady funkcjonowania systemu HACCP według wytycznych np. Codex Alimentarius – weryfikacja poprawności działania systemu. Dobrze przeprowadzony audit przez tzw. „trzecią stronę”, wnosi zazwyczaj sporo dodatkowych informacji o funkcjonowaniu systemu.

W praktyce system HACCP jest certyfikowany w stosunku do następujących odnośników: a) Codex Alimentarius Commision, 1997, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its application, Food Hygiene Basic texts, FAO/WHO, Rome 1997.

b) Duńska Norma DS, 3027 Food safety according to HACCP:2002- Reguirements to be met by food processing companies and their subcontractors- Zarządzanie bezpiczeństwem żywności zgodnie z HACCP, nowura wersji z 2002 jest konieczność weryfikacji i oceny skuteczności w ramach tzw Programów wspierających HACCP takich jak m.in. GMP, GHP.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>