Amerykańskie inwestycje bezpośrednie

Amerykańskie inwestycje bezpośrednie w wielu gałęziach przemysłu europejskiego (ostatnio wykup europejskich przedsiębiorstw samochodowych): – konflikt w przemyśle lotniczym i transporcie między Boeingiem i Airbusem. Samoloty Airbus nie są dopuszczane na lotnisku John Kennedy w Nowym Yorku i na innych wyselekcjonowanych lotniskach.

Słabnący dolar w wyniku polityki Banku Rezerwy Federalnej stwarza dużą konkurencyjność dla towarów amerykańskich na rynkach. Poziom wymiany handlowej ulega pewnym wahaniom z uwagi na kursy walutowe (stosunek dolara do euro). Procentowy udział importu USA

i głównych krajów Unii Europejskiej waha się od 24 do 32 % całości importu. Ogólnie rzecz biorąc poziom wymiany handlowej jest kontrolowany przez Ex-Imp Bank i przez władze Unii Europejskiej. W przypadku Polski istnieje stały deficyt w obrotach z USA, a ujemne saldo wynosi od 1,5 do 2,5 mld dolarów. Polska poczyniła w ostatnich latach wielomiliardowe zakupy środków transportu i uzbrojenia dla naszych sił zbrojeniowych w oparciu o zasady offsetu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>